Logiq Blogg

Allt om EDI, elektronisk faktura, PEPPOL, NEA med mera.

image of blog Andreas Bye

Andreas Bye

Andreas Bye har erfarenhet både som projektkoordinator och projektledare i Logiq. De senaste fem åren har han lett ett antal kundprojekt samt interna utvecklingsprojekt. Andreas har länge varit en viktig bidragsgivare till det arbete Logiq gör i samband med både nationella och internationella EDI-nätverk och han innehar idag rollen som Logiqs Interconnect Manager parallellt med rollen som projektledare. Dessutom är Andreas medlem i OpenPeppols Post-Award Change Management Board, där han hjälper till att hantera utvecklingen av nya och befintliga format som utväxlas via Peppol-nätverket. Andreas har en bachelorexamen i Innovation och Projektledning från HiØ och en masterexamen i Entreprenörskap och Innovation från NMBU och Rice University.

sv