Logiq Blogg

Alt om EDI, elektronisk faktura, PEPPOL og mer. 

image of blog Andreas Bye

Andreas Bye

Andreas Bye har erfaring både som prosjektkoordinator og prosjektleder i Logiq. De siste fem årene har han ledet en rekke kundeprosjekter samt interne utviklingsprosjekter. Andreas har lenge vært en viktig bidragsyter i arbeidet Logiq gjør i forbindelse med både nasjonale- og internasjonale EDI-nettverk, og han innehar i dag rollen som Logiq’s Interconnect Manager parallelt med sin rolle som prosjektleder. I tillegg sitter Andreas som medlem i OpenPeppol’s Post-Award Change Management Board hvor han er med å styre utviklingen av nye og eksisterende formater som utveksles via Peppol-nettverket. Andreas har en bachelorgrad i Innovasjon og Prosjektledelse fra HiØ samt en mastergrad i Entreprenørskap og Innovasjon fra NMBU og Rice University.

no