NEA eRegister

Hva er NEA, og hvorfor bør min bedrift registreres i NEA registret?

Skrevet av:
Share this post:  

Det er ikke tekniske begrensninger eller gjeldende lovverk som står i veien for bruken av elektroniske handelsdokumenter i land som for eksempel Sverige. Innarbeidede rutiner, gamle systemer og mangel på kunnskap er alle med på å sakke farten. En svensk interesseorganisasjon jobber imidlertid med nettopp disse utfordringene, og innen 2024 har de som mål at 80% av alle sendte fakturaer i Sverige skal være elektroniske.

Hva er NEA?

En pådriver for digitalisering

NEA (Nätverket for elektroniska affärer) er en medlemsstyrt svensk interesseorganisasjon bestående av private og offentlige aktører som i fellesskap jobber for å fremme og videreutvikle bruken av elektronisk forretningsdrift og informasjonsutveksling i det svenske handelsmarkedet.

Organisasjonen,  etablert i 1989, er en nøytral møteplass for alle aktører innen digitale handelsprosesser, med kjerneverdier som uavhengig, åpen og drivende.

Les også «Hvordan fungerer EDI?»

Medlemmer fra alle bransjer

NEA har over 40 medlemmer, herunder også Logiq. Mange av medlemmene er EDI tjenesteleverandører eller fageksperter innen økonomi.

Kunnskap og nettverk

Gjennom å spre informasjon og kunnskap, stille viktige spørsmål og tilby et nettverk for sine medlemmer kan NEA bidra til at også Sverige oppnår den samme høye prosentandelen elektronisk handel som sine naboland Norge, Danmark og Finland.

I NEA jobbes det blant annet mot at 80 % av alle sendte fakturaer i Sverige skal være elektroniske innen 2024. En arbeidsgruppe i NEA har laget en rapport om dette (se rapporten her).

 

Hva er NEA eRegister?

NEA har også utviklet NEA eRegister. For å kunne kommunisere elektronisk trenger du en elektronisk adresse, og det er i NEA eRegister du finner elektroniske adresser til både mottakere og avsendere i Sverige (som en telefonkatalog med telefonnumre). 13 svenske EDI-operatører deltar i registeret og har registrert sine kunder. NEA eRegister har siden juni 2023 oppnådd 400 000 registrerte adresser for bedrifter.

Registeret har som mål å effektivisere utvekslingen av elektroniske handelsdokumenter ved å gjøre det enklere å koble sammen sendere og mottakere. Utveksling av dokumenter ved bruk av NEA eRegister er basert på at de deltakende operatørene har signert samtrafikkavtaler med hverandre.

NEA eRegister er åpent for alle, båda operatører myndigheter, bedrifter og privatpersoner.

Les også «Milepæl for svensk elektronisk faktura»

 

NEA eRegister + Peppol = større e-handelsnettverk

NEA eRegister er et viktigt supplement til Peppol, og EDI-operatører som kan tilby oppslag mot begge disse registrene kan tilby sine kunder elektronisk kommunikasjon mot et bredere nettverk av handelspartnere. Logiq er en av få EDI-operatører som sømløst kan kommunisere med parter i begge registrene og sikre maksimal andel elektronisk distribusjon. 

NEA eRegister er imidlertid kun et register for å finne de elektroniske adressene til handelspartnere. Det er ikke et verktøy eller en tjeneste for å sende e-fakturaer eller andre elektroniske dokumenter.

Les også «Hva er et Peppol aksesspunkt?»

 

Hvorfor registrerer vi ditt selskap i NEA eRegister?

Å kjenne til kunders og leverandørers evne til å håndtere digitale dokumenter er verdifull informasjon for enhver bedrift som ønsker å digitalisere sine dokumentflyt. For eksempel vil slik informasjon hjelpe med å understøtte hvilke krav som kan stilles og gi veiledning i hvor enkelt eller vanskelig det er å gjennomføre en digitalisering.
Logiq registrerer våre svenske kunder automatisk i NEA eRegister. Dermed bidrar vi til å øke graden av digitalisering i svensk næringsliv.

Se medlemsliste her

Les mer om NEA her

 

no