NEA eRegister

Vad är NEA och varför ska mitt företag finnas i NEA-registret?

Skriven av:
Share this post:  

Det finns inga tekniska begränsningar eller gällande lagstiftning som står i vägen för användningen av elektroniska affärsdokument i länder så som Sverige. Men inarbetade rutiner, gamla system och bristande kunskap bidrar ofta till att dra ner tempot. En svensk intresseorganisation jobbar dock med just dessa utmaningar och 2024 siktar man på att 80 % av alla fakturor som skickas i Sverige ska vara e-fakturor.

Vad är NEA?

En drivkraft för digitalisering

NEA (Nätverket för elektroniska affärer) är en medlemsstyrd svensk interesseorganisation bestående av privata och offentliga aktörer som tillsammans jobbar för att främja och vidareutveckla användningen av elektronisk affärsverksamhet och informationsutväxling på den svenska handelsmarknaden.

Organisationen som etablerades 1989, är en neutral mötesplats för alla aktörer inom digitala handelsflöden, med kärnvärden som självständighet, öppenhet och driv.

Läs också: «Hur fungerar EDI?»

Medlemmer från alla branscher

NEA har över 40 direktanslutna medlemmar, bland annat Logiq. Många av dessa medlemmar är EDI tjänsteleverantörer eller ämnesexperter inom ekonomi och finans.

Kunskap och nätverk

Genom att sprida information och kunskap, ställa viktiga frågor och erbjuda ett nätverk för sina medlemmar kan NEA bidra till att även Sverige når samma höga andel e-handel som grannländerna Norge, Danmark och Finland.
NEA arbetar bland annat för att 80% av alla fakturor som skickas i Sverige ska vara e-fakturor år 2024. En arbetsgrupp i NEA har tagit fram en rapport om detta, se rapporten här.

 

Vad är NEA eRegister?

NEA har också utvecklat NEA eRegister.
För att kunna kommunicera elektroniskt behöver man en elektronisk adress. Det är i NEA eRegister man hittar elektroniska adresser på båda mottagare och avsändare i Sverige (ungefär så som en telefonkatalog med telefonnummer fungerar). 13 svenska EDI-operatörer deltar i registret och har där registrerat sina kunder. NEA eRegister har sedan juni 2023, 400 000 registrerade adresser till företag.

Registret syfter till att effektivisera utväxlingen av elektroniska handelsdokument genom att göra det enklare att koppla ihop avsändare och mottagare. Utväxlingen av dokument med hjälp av NEA eRegister byggar på att de deltagande operatörerna har tecknat samtrafikavtal med varandra.

NEA eRegister är öppet för alla, båda operatörer , myndigheter, företag och privatpersoner.

Läs också «Ny milstolpe inom elektronisk fakturering»

Läs mer om NEA eRegister

 

NEA eRegister + Peppol = större handelsnätverk

NEA eRegister är ett viktigt komplement till Peppol, och EDI-operatörer som kan erbjuda uppslag mot båda dessa register kan erbjuda sina kunder en effektivare distribution. Logiq är en av få EDI-operatörer som sömlöst kan slå mot båda register och kan därför säkra maximal andel elektronisk distribution.

NEA eRegister är ett register för att hitta handelspartners. Det är inte ett verktyg eller en tjänst för att skicka e-fakturor eller andra elektroniska dokument.

Läs också «Vad är en Peppol accesspunkt?» 

 

Varför registrerar vi ditt företag i NEA eRegister?

Att veta sina kunders och leverantörers förmåga att hantera digitala dokument är värdefull information för alla företag som vill digitalisera sina flöden. T.ex. kan det användas i syfte att se vilka krav man kan ställa och ger vägledning i hur enkelt eller svårt det är att genomföra en digitalisering.

Logiq registrerar automatiskt våra kunder i NEA eRegister. Därmed bidrar vi till att öka digitaliseringsgraden i svensk näringsliv.

Se medlemslista här

 

sv