Logiq er din EDI-leverandør

Hvilke fordeler gir EDI?

Skrevet av:
Share this post:  


EDI kan hjelpe deg med å redusere ineffektivitet i arbeidsprosessene dine og kan øke konkurransekraften din.

Gjennom digitalisering og automatisering av arbeidsoppgaver rundt faktura, innkjøp og ordrebehandling, kan du spare både tid og penger. Selv små justeringer i repetitive oppgaver kan gi stor gevinst.Her får du oversikt over noen fordeler en velfungerende EDI-løsning kan gi bedriften din.

Hva er EDI?

EDI - Electronic Data Interchange er en løsning for digital kommunikasjon mellom handelspartnere og lar deg kommunisere på tvers av systemer og formater.
De enkleste EDI-leverandørene håndterer kun faktura, mens de mer velutviklede EDI-leverandørene hjelper deg med å utveksle alle typer dokumenter, også på tvers av landegrensene globalt.

Støtt kravene om EDI fra kundene dine

Flere og flere kunder stiller krav til muligheten for elektronisk kommunikasjon med leverandørene sine.

Ved å legge til rette for EDI i ordre- og logistikkprosessene dine, i tillegg til i fakurasystemene dine, er du sikret at du tilfredsstiller kravene fra både nåværende og fremtidige kunder.

EDI øker hastigheten i bestillings- og ordreprosessene dine

Mange bestillings- og ordreprosesser er tidskritiske. Når de skal behandles manuelt eller informasjon skal overføres mellom systemer, kan det fort bli feil i for eksempel mottak og opprettelse av ordre, feilretting, lagring og sammenlikning av informasjon.

Gjennom å automatisere prosessene ved hjelp av EDI fjernes feilkildene, og tiden det tar å få en ordre gjennom systemene dine blir vesentlig kortere.

Styrke forretningsforholdene dine

EDI kan føre til at du får et tettere og bedre forretningsforhold med handelspartnerne dine når vareflyten mellom bedriftene forbedres. Kundene dine får raskere oppdateringer omstatus på ordrene sine, og leverandører kommuniserer med bedriften din på en smidig og effektiv måte.

Reduser feil og øk effektiviteten i bedriften din

Manuelle prosesser er ofte forbundet med menneskelige feil og misforståelser.

Avvik i formatet dokumentene sendes på, feil punching av informasjon, og feilaktig dokumenthåndtering er vanlige feilkilder, og mulighetene for feil øker for hver overføring av informasjon som gjøres.

For å håndtere disse problemene har mange bedrifter valgt å øke innsatsen på å oppdage feil ved mottak av dokumenter, men dette er en tidkrevende og møysommelig jobb.

Gjennom en EDI-løsning reduseres menneskelige feil. Automatiseringen av dokumenthåndtering gjør at andre prosesser også optimaliseres. Resultatet er at ansatte kan fokusere på mer verdiskapende oppgaver fremfor de gjentakende og tunge prosessene med å motta og sende dokumenter.

Bedre informasjon og unngå forsinkelser

EDI sikrer rask og smidig utveksling av informasjon mellom partene og reduserer sannsynligheten for forsinkede leveranser.

Ved å knytte EDI-flyten til de interne systemene dine, får selskapet tilgang til all informasjon om hva som skjer i forsynings- og distribusjonskanalene. Å ha denne informasjonen lett tilgjengelig er tid- og kostnadsbesparende og åpner i tillegg opp for å kunne ta bedre beslutninger basert på gode data.

Reduserte driftskostnader

EDI kan senke driftskostnadene til bedriften din betydelig gjennom å redusere de administrative kostnadene for papir, print, lagring av dokumenter, postgang, arkivering og andre arbeidstunge, manuelle prosesser.

Unngå unødvendige kostnader knyttet til lagerbeholdning

Økt synlighet i forsyningskjeden gir en reduksjon av ukjente faktorer og feilkilder.

EDI bidrar til at innkjøpsprosessen din strømlinjeformes og effektiviseres, du får bedre oversikt over hvor ting er, og behovet for lagerbuffer vil reduseres.
Som et resultat blir kostnadene knyttet til lagerbeholdning lavere.

I tillegg er prosessene for dokumenthåndtering oppe 24/7, slik at det ikke er noen forsinkelser i bestillingsprosessene på grunn av arbeidstider.

Økt sikkerhet

EDI sørger for økt sikkerhet i overføringen av dokumenter mellom bedrifter. Overføringen av dokumenter følger strenge sikkerhetsstandarder og sikre kommunikasjonsprotokoller, noe som bare blir viktigere og viktigere for alle bedrifter.

Miljøvennlig og papirløst

Mye kommunikasjon mellom handelspartnere foregår fortsatt via e-post eller per telefon, og mange handelsdokumenter sendes stadig vekk på papir.

Ved å satse på EDI jobber man for en verden med mindre papirbruk og et lavere CO2-utslipp, hvilket er en viktig CSR-oppgave.

no