En EDI-leverantör kan hjälpa din verksamhet med och sätta upp och hantera EDI-lösningar för din verksamhet.

Varför behöver jag en EDI-leverantör?

Skriven av:
Share this post:  

EDI (Electronic Data Interchange) är elektronisk försändelse av affärsdokument mellan företag och deras system. EDI ersätter pappersdokument och e-post med elektroniska meddelanden, och möjliggör överföring av dokument direkt mellan datasystemen. 

Det finns många anledningar varför du bör använda EDI. I den här artikeln kommer vi att försöka svara på varför du ska använda en EDI-tjänsteleverantör för att hjälpa dig. 

 

Efterfrågan på EDI ökar 

Användningen av EDI för kommunikation mellan affärspartners blir alltmer relevant i takt med att fler företag inser de många fördelar det innebär. 

EDI tillåter företag att utbyta handelsinformation snabbt och effektivt - direkt från sina interna system. Detta minskar ytterligare behovet av manuell bearbetning av dokument och säkerställer en betydande förbättring av datakvaliteten. Användningen av EDI hjälper också företag att minska kostnaderna genom att effektivisera processer och eliminera behovet av pappersdokument. 

Med snabbare svarstider och färre fel i dialogen mellan parterna kommer denna digitalisering ofta även leda till förbättrade affärsrelationer. 

Att allt fler företag föredrar detta kommunikationssätt leder också till en självförstärkande effekt, eftersom värdet av att kommunicera genom EDI ökar i takt med att antalet affärspartners som använder EDI växer. När ett företag väl har etablerat EDI kommer det ofta att kräva att dess affärspartners (typiskt leverantörer) också kommunicerar genom EDI. 

Om du vill vara med i digitaliseringen av handelsprocesser, optimalisera arbetsflyten för dina medarbetare, och säker kvalitet i kommunikationen mellan dig och dina handelspartner, så är EDI-lösningen. 

 

En EDI-leverantör är en specialist 

En EDI-leverantör med full service kommer att ha nödvändig expertis för att hantera komplexiteten i EDI och kommer att vara specialiserad på alla aspekter av EDI-processen. Leverantörer erbjuder tjänster som det är svårt och dyrt att hantera på egen hand, då det kräver både programvara, processförståelse och projektstyrning för att kommunicera mellan dig och dina handelspartners. 

Tänk på EDI-tjänsteleverantören som en motorväg för att leverera dokument till och från dina affärspartners. På din sida kan du definiera hur du vill skicka och ta emot dokumenten, och tjänsteleverantören kommer att hantera de tekniska kartläggningarna som krävs för att tillfredsställa dina affärspartners behov. I tillägg har EDI-leverantörens tillgång till lokala, regionala och globala nätverk genom accesspunkter och avtal med andra leverantörer. 

Du kan också vara säker på att EDI-leverantören hjälper dig när dina handelspartner ändrar format, nya standarder etableras eller nya regulatoriska krav för dokumentutbyte eller säkerhet införs. Leverantören kan vidare ordna onboarding av dina handelspartners och hantera den tekniska dialogen kring börsformat och inställning av EDI. 

Om det sker förändringar i dina handelspartners format, det etableras nya standarder, eller kommer nya myndigheters krav till kommunikation och säkerhet, kan du vara trygg med att EDI-leverantören hjälper dig. Leverantören kan också ansvara för onboarding av handelspartnerna och ta ansvar för den tekniska dialogen runt utväxlingsformat och uppsättning av EDI. 

Genom att använda en EDI-leverantör får du tillgång till den expertis och de resurser du behöver för att kunna handla elektroniskt och professionellt med andra företag. 

 

En EDI-leverantör ska täcka dina nuvarande och framtida behov 

En EDI-leverantör ska inte bara möta de behov du har idag, utan också vara en bra partner för dig och ditt företag över tid. Det är därför viktigt att du grundligt utvärderar och samordnar ditt företags övergripande behov av EDI innan du inleder ett samarbete med en EDI-leverantör. En professionell EDI-leverantör kommer att kunna ge dig råd både inför ett samarbete och under åren som följer. 

Genom att välja en enskild leverantör för att täcka flera (eller alla) EDI-behoven i ditt företag, kan denna leverantör bygga och samla expertis i din verksamhet över tid. Därför bör du leta efter en leverantör som kan täcka alla affärsprocesser där du kan vilja använda EDI, även om du initialt bara överväger stöd för vissa av processerna. 

Till exempel kan du leta efter en EDI-leverantör som hjälper dig att ta emot elektroniska fakturor just nu. I det här fallet bör du också se till att den leverantör du väljer kan stödja din köpprocess i framtiden. På så sätt får du ut det mesta av din investering och samarbete med leverantören. 

 

Hur väljer jag en EDI-leverantör? 

När du väl förstår behoven i ditt företag kan du begränsa listan över potentiella EDI-leverantörer. Leverantörerna har ofta olika branschfokus, tjänster och affärsmodeller, och vissa av leverantörerna kan vara mer lämpade än andra för att möta just ditt företags behov. 

En bedömning av EDI-leverantörer kan innehålla kriterier som: 

  • Kostnader 
  • Skalbarhet
  • Funktionalitet
  • Räckvidd
  • Kundservice

Den här listan kan utökas och du vet bäst vad som är viktigt för just din verksamhet. Men genom att ta lite tid att bedöma dina nuvarande och framtida behov, och sedan hitta en EDI-leverantör som kan hjälpa dig, kommer du att kunna maximera fördelarna med EDI och effektivisera dina affärsprocesser. 

 

Vill du ha fler specifika riktlinjer för hur du kan utvärdera potentiella EDI-leverantörer? Ladda ner vår checklista gratis här: 

sv